Med tre generationers branscherfarenhet, har vi samlat mycket kunskap och erfarenhet.
Vi vet att man måste ha en anpassning efter marknadens och kundens behov och krav.
När vi tog fram ZEBRA systems var vårt mål att tillföra något nytt!

Grundtankar

Teknisk möjligt, ekonomiskt rimligt, funktionsanpassat samt miljömässigt motiverat
 

Vilka krav och normer skall vi uppnå?
ETAG 022 är en Europastandard som gäller även i Sverige, den har vi klarat.
Därför redovisas våra monteringsbeskrivningar på Byggkeramikrådets sida godkända system.

Att lyssna på människor som använder produkterna praktiskt i vardagen.
Praktisk förståelse och respekt för hälsa, ergonomi, monteringsmoment och tidspress och ekonomi.
Sist men inte minst trygghet med produkten i systemtänket.

Teknisk kunskap om kemi och sammansättning av komponenterna, från produkt till systemtänk.
Vi producerar allt i Sverige utom fästmassan vilken produceras i vårt nordiska grannland.
Varför gör vi det.  Vi vill ligga nära produktionen för att påverka och anpassa produkter efter den Svenska marknadens behov och krav.
Sverige är ett litet land befolkningsmässigt och våra nationella krav är unika beroende av vår byggteknik.
Detta gör det svårt att påverka produkter efter våra normer och krav.

Resultatet av detta arbetet blev F1 och R2

En ny typ av duk som är vit och blir ljusgrå vid rätt applicering – Trygghetskänsla

Bredden på duken är bara 70 cm ( 30 m² / rulle ) – Ergonomivärde

Enkel montering utan 2-komponenter i skarvar – Miljö och hälsa

Nordisk produktion mindre logistik och transport – Miljömotiverat co2

Nationell krav anpassning av produkt till system – Bättre funktionsanpassning

Ett led kortare från produktion till marknad – Bättre pris