Plattsättning badrum exkl. moms.

inklusive tätning & arbete samt kakel & klinker

Mosaik

 

Pris / m²

Antal m²

Pris

Mosaik glas 2,5x2,5, 5x5

Inkl fix & fog

,-

Mosaik sten 2,5x2,5, 5x5

Inkl fix & fog

,-

Mosaik muretto interlock

Inkl fix & fog

,-

,-

,-

Övrigt

Plattor

 

Pris / m²

Antal m²

Pris

10x10 plattor

Inkl fix & fog

,-

10x30 plattor

Inkl fix & fog

,-

10x10 dot plattor

Inkl fix & fog

,-

15x15-30x30 plattor

Inkl fix & fog

,-

20x25-25x45 plattor

Inkl fix & fog

,-

20/25x50

Inkl fix & fog

,-

20/30x60 plattor

Inkl fix & fog

,-

30x90 plattor

Inkl fix & fog

,-

60x60 plattor

Inkl fix & fog

,-

60x120 plattor

Inkl fix & fog

,-

Inkakling badkar, hyllor mm

Inkl fix & fog

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

Övrigt

Dekoration

 

Pris / lpm

Antal lpm

Pris

Bård

Inkl fix & fog

,-

,-

,-

Övrigt

Dekoration

 

Pris / st

Antal st

Pris

Fondvägg

Inkl fix & fog

,-

Pelare

Inkl fix & fog

,-

,-

Övrigt

Mönstersättning

 

Pris / m²

Antal m²

Pris

Fallande läggning eller förband

Inkl fix & fog

,-

Sättning olika format på plattor

Inkl fix & fog

,-

Diagonal sättning eller läggning

Inkl fix & fog

,-

,-

Övrigt

Spackling

 

Pris / m²

Antal m²

Pris

Spackling golv

Inkl spackel

,-

Spackling golvvärme

Inkl spackel

,-

Spackling golvvärme vattenburen

Inkl spackel

,-

,-

Övrigt

Kakellister

Färger

Pris / lpm

Antal lpm

Pris

Kakellist

,-

Kakellist

,-

Kakellist

,-

Kakellist

,-
,-

Övrigt

Fogfärger

 

Pris / st

Antal st

Pris

Standardfog golv

,-

Standardfog vägg

,-

Byte fogfärg

,-

,-

Övrigt

Golvbrunnslock

 

Pris / st

Antal st

Pris

Standard 20x20 UU

,-

Design brunn 20x20

,-

Syrafast brunn 20x20

,-

,-

Övrigt

Arbete

 

Pris / timme

Antal timmar

Pris

Arbete duk våtzon 1

Arbete

,-

Arbete rollat våtzon 2

Arbete

,-

,-

Övrigt

Tätskikt

 

Pris / m²

Antal m²

Pris

Duk våtzoon 1

Material

,-

Rollat våt zoon 2

Material

,-

,-

Övrigt

Platt 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet) gäller
ABT-U 07 (allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad) gäller
Faktura, betalning efterdagar.

Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler.

Datum
KundEntreprenör
KundNamn
AdressAdress
Post nrPost nr
MobilMobil

 

Summa

 

Totalsumma exkl. moms.

,-

Var god tryck endast en gång