Projektpriser objekt

Material

BenämningSerienamnYtaSpillNyKeramik/m2  Total vinstDebitering
YtaProdukt, formatm2i %m2InköpKostnadPåslagi krPris / m2Per yta
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
Sammanställning: 
 
 
kr
 
kr
 
kr

System

BenämningSystemlösningYtaSpillNySystem / m2 Total vinstDebitering
Ytaprodukterm2i %m2InköpKostnadPåslagi krPris / m2Per yta
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
%
kr
kr
%
kr
kr
kr
Sammanställning: 
 
 
kr
 
kr
 
kr

Arbete

BenämningEffektivitetYtaAntalAntalKostnadKostnadPåslagTotal vinstDebitering
Ytam2/ timm2timdagarPer timTotaltPer timi krPer timPer yta
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
kr
kr
Sammanställning: 
 
kr
 
kr
 
kr

Debiterat snittpris / m2Yta m2   Kostnad Vinst Debitering
kr
   
kr
 
kr
 
kr


Offert
 
MaterialSystemArbeteExtraTotalt
kr
kr
kr
kr
kr

Benämning ytaMaterialArbete och systemYta i m2Pris / ytaPris / m2
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
m2
kr
kr
  Summa:
m2
kr

Extra kostnader

BenämningPris / m2Pris / lpmPris / stPris / timÖvrigtAntalSumma
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Vägg
Golv
 
Summa tillkommande kostnader
kr
Skapa PDF:
Var god tryck endast en gång i taget