Plattläggning golv exkl. moms.

Klinkerläggning golv inne och ute

Format

Pris

Mängd

Pris

Plattor i fästmassa inklusive fogning, mosaik på nät

25x25 mm

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, mosaik på nät

50x50 mm

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, glasmosaik på nät

25x25 mm

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, glasmosaik på nät

50x50 mm

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x10

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x10 dot

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x20

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

15x15

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

20x20

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

25x25

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x30

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

40x40

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

45x45

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x60

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x90

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x60

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x90

krkr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x120

krkr

Klinkerläggning golv inne och ute

Format

Pris

Mängd

Pris

Sockelsättning, rak liggande

 

krmkr

Sockelsättning, stående

 

krmkr

Sockelsättning, hålkälslist

 

krmkr

Kapning av klinker till sockelstorlek

 

krmkr

Tillägg diagonalsättning

 

krkr

Tillägg schackmönster

 

krkr

Primning av underlag

 

krkr

Tätskikt enligt BBV > 1 milj s/m rollatsystem

 

krkr

Tätskikt enligt BBV > 1 milj s/m duksystem

 

krkr

Tätskiktsystem G2500 Tätslamma (Seccoral 2K)

 

krkr

Tätskiktsystem G2500 Tätslamma (Seccoral 2K) remsa

 

krmkr

Dubbellimning av plattor

 

krkr

Trappsättning, plansteg rak trappa

 

krmkr

Trappsättning, sättsteg rak trappa

 

krmkr

Sockelsättning i trappor (avtrappad) rak

 

krmkr

Sockelsättning i trappor (avtrappad) sned

 

krmkr

Skurlist inkl fästmassa 20x20

 

krstkr

Skurlist inkl fästmassa rostfri 30x30

 

krstkr

Silikonering

 

krmkr

Dilatationsfog av hybridfog

 

krmkr

Dilatationsfog av aluminium

 

krmkr

Klinkerläggning golv inne och ute

Format

Pris

Mängd

Pris

Toppspackling av ojämna golv

 

krkr

Fallspackling av golv

 

krstkr

Antal timmar för tätning

Antal tim

krtkr

krstkr

krstkr

krstkr

krstkr

 

Summa klinkerläggning golv

kr

 

Övrigt

Benämning

Format

Pris

Mängd

Pris

kr
kr
kr
kr
kr

 

Summa material

kr

 

Platt 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet) gäller
ABT-U 07 (allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad) gäller
Faktura, betalning efterdagar.

Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler.

Datum
KundEntreprenör
KundNamn
AdressAdress
Post nrPost nr
MobilMobil

 

Summa

 

Totalsumma exkl. moms.

kr

Var god tryck endast en gång