Spackling exkl. moms.

Handspackling

Yta/m²

Kg/m²

Pris/kg

Antal kg

Pris

Avjämning spackling 6 mm

krkgkr

Avjämning spackling 15 mm

krkgkr

Avjämning spackling 20 mm

krkgkr

Avjämning spackling 25 mm

krkgkr

Avjämning spackling 30 mm

krkgkr

krkgkr

Material kostnad

Summa

kgkr

Antal tim

Pris / tim

Pris

Arbetstid spackling

t

 

krkr

Arbetstid fallbyggnad

t

 

krkr

Arbetstid primning och tätning

t

 

krkr

Mil kostnad upp till 3 mil

t

 

krkr

Milkostnad över 3 mil

t

 

krkr

Timmpeng

Summa

kr

 

Totalt

kr

 

 %kr
 

Pris / säck

Vikt / säck

Antal säckar

kr

 

 krkg  

Övrigt

Pumpning

Yta/m²

Kg/m²

Pris/kg

Antal kg

Pris

Avjämning spackling 6 mm

krkgkr

Avjämning spackling 15 mm

krkgkr

Avjämning spackling 20 mm

krkgkr

Avjämning spackling 25 mm

krkgkr

Avjämning spackling 30 mm

krkgkr

krkgkr

Material kostnad

Summa

kgkr

 

Antal tim

 

Pris / tim

Pris

Etablerings avgift uppstart och rengöring

t

 

krkr

1 timma pumpning inkl 2 pers

t

 

krkr

Efterkommande timmar inkl 2 pers

t

 

krkr

Mil kostnad upp till 3 mil

t

 

krkr

Milkostnad över 3 mil

t

 

krkr

Timmpeng

 

Summa

kr

 

Totalt

kr

 

 %kr
 

Pris / säck

Vikt / säck

Antal säckar

 

Antal säckar

  

Övrigt

Platt 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet) gäller
ABT-U 07 (allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad) gäller
Faktura, betalning efterdagar.

Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler.

Datum
KundEntreprenör
KundNamn
AdressAdress
Post nrPost nr
MobilMobil

 

Summa

 

Totalsumma exkl. moms.

kr

Var god tryck endast en gång