Eps-ning exkl. moms.

Handspackling

Yta/m²

Liter/m²

Pris/kg

Antal liter

Pris

Avjämning EPSning 50 mm

krltkr

Avjämning EPSning 75 mm

krltkr

Avjämning EPSning 100 mm

krltkr

Avjämning EPSning 125 mm

krltkr

Avjämning EPSning 150 mm

krltkr

krltkr

Material kostnad

Summa

ltkr

Antal tim

 

Pris / tim

Pris

Arbets tid spackling

t

 

krkr

Arbetstid fallbyggnad

t

 

krkr

Arbetstid primning och tätning

t

 

krkr

Mil kostnad upp till 3 mil

t

 

krkr

Milkostnad över 3 mil

t

 

krkr

Timmpeng

 

Summa

kr

 

Totalt

kr

 

 %kr

 

Pris / säck

Vikt / säck

Antal säckar

krkg 

Övrigt

Pumpning

Yta/m²

Liter/m²

Pris/kg

Antal liter

Pris

Avjämning EPSning 50 mm

krltkr

Avjämning EPSning 75 mm

krltkr

Avjämning EPSning 100 mm

krltkr

Avjämning EPSning 125 mm

krltkr

Avjämning EPSning 150 mm

krltkr

krltkr

Material kostnad

Summa

ltkr

Antal tim

Pris / tim

Pris

Etableringsavgift uppstart och rengöring

t

 

krkr

1 timma pumpning inkl 2 pers

t

 

krkr

Efterkommande timmar inkl 2 pers

t

 

krkr

Mil kostnad upp till 3 mil

t

 

krkr

Milkostnad över 3 mil

t

 

krkr

Timmpeng

 

Summa

kr

 

Totalt

kr

 

 %kr

 

Pris / säck

Vikt / säck

Antal säckar

krkg

Övrigt

Platt 07 (allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet) gäller
ABT-U 07 (allmänna bestämmelser för underentreprenad på totalentreprenad) gäller
Faktura, betalning efterdagar.

Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler.

Datum
KundEntreprenör
KundNamn
AdressAdress
Post nrPost nr
MobilMobil

 

Summa

 

Totalsumma exkl. moms.

kr

Var god tryck endast en gång