Butik plattläggning inkl. moms.

Klinkerläggning golv inne och ute

Format

Pris

Mängd

Pris

Plattor i fästmassa inklusive fogning, mosaik på nät

25x25 mm

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, mosaik på nät

50x50 mm

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, glasmosaik på nät

25x25 mm

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning, glasmosaik på nät

50x50 mm

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x10

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x10 dot

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

10x20

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

15x15

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

20x20

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

25x25

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x30

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

40x40

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

45x45

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x60

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

30x90

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x60

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x90

kr/m²kr

Plattor i fästmassa inklusive fogning

60x120

kr/m²kr

Sockelsättning, rak liggande

 

kr/lpmkr

Sockelsättning, stående

 

kr/lpmkr

Sockelsättning, hålkälslist

 

kr/lpmkr

Kapning av klinker till sockelstorlek

 

kr/lpmkr

Tillägg diagonalsättning

 

kr/m²kr

Tillägg schackmönster

 

kr/m²kr

Primning av underlag

 

kr/m²kr

Tätskikt enligt BBV > 1 milj s/m rollatsystem Zebra

 

kr/m²kr

Tätskikt enligt BBV > 1 milj s/m duksystem Zebra

 

kr/m²kr

Tätskiktsystem G2500 Tätslamma (Seccoral 2K)

 

kr/m²kr

Tätskiktsystem G2500 Tätslamma (Seccoral 2K) remsa

 

kr/lpmkr

Dubbellimning av plattor

 

kr/m²kr

Trappsättning, plansteg rak trappa

 

kr/lpmkr

Trappsättning, sättsteg rak trappa

 

kr/lpmkr

Sockelsättning i trappor (avtrappad) rak

 

kr/lpmkr

Sockelsättning i trappor (avtrappad) sned

 

kr/lpmkr

Skurlist inkl fästmassa 20x20

 

kr/stkr

Skurlist inkl fästmassa rostfri 30x30

 

kr/stkr

Silikonering

 

kr/lpmkr

Dilatationsfog av hybridfog

 

kr/lpmkr

Dilatationsfog av aluminium

 

kr/lpmkr

Klinkerläggning golv inne och ute

Format

Pris

Mängd

Pris

Toppspackling av ojämna golv

 

kr/m²kr

Fallspackling av golv

 

kr/stkr

Antal timmar för tätning

Antal tim

tkr

krstkr

krstkr

krstkr

krstkr

 

Summa klinkerläggning golv inkl. moms

kr

 

Övrigt

Benämning

Format

Pris

Mängd

Pris

kr
kr
kr
kr
kr

 

Summa material inkl moms

kr

 

ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader) gäller
Hantverkarformuläret (används vid raparationer och ombyggnad, där konsumet är beställare) gäller
, betalning efterdagar.

Priserna i offerten gäller så länge underlaget är enligt byggnorm och branschregler.

Datum
KundEntreprenör
KundNamn
AdressAdress
Post nrPost nr
MobilMobil

 

Summa

 

Totalumma inkl. moms.

kr

Var god tryck endast en gång